Aşağıdaki patolojileri uygun bir şekilde periferik ve santral kategorisine yerleştiriniz.