Odyofy, odyoloji öğrencilerinin gönüllülük esaslı oluşturduğu bir projedir. Odyoloji programının daha entegre şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Bu anlamda bir çok belge, materyal ve röportajlardan faydalanılmaktadır.