ODYOFLIX

Blog yazılarına dön

ODYOLOJİDE TUBİTAK 1001 BAŞARISI

Makine Öğrenmesi ile ABR Sinyallerinde Dalga Tespiti ve Frekansa Özel İşitme Eşiği Kestirimi projesi, TÜBİTAK 1001 tarafından destek almaya hak kazanmıştır.

Projede yer alan Prof. Dr. Bahadır Kürşad Güntürk, Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Yılmaz, Uzm. Ody. Berna Özge Mutlu, Uzm. Ody. Handan Yaman ve Ody. Halil Berkay Saldırım'ı tebrik ederiz. Bu proje, multidisipliner bir yaklaşımla, makine öğrenmesi teknikleri ile ABR sinyallerinde dalga tespiti ve frekansa özel işitme eşiği kestirimi konularında önemli bir karar destek mekanizması sağlamaya yardımcı olacaktır.

tubitak1001