ODYOFLIX

Blog yazılarına dön

2023 ORYANTASYON PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

5 Ekim 2023 Tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji Bölümü tarafından düzenlenen ortyantasyon programı başarıyla tamamlandı. Programda;

Prof. Dr. M. Bülent ŞERBETÇİOĞLU: Oryantasyon programının başlangıcında, Prof. Dr. M. Bülent ŞERBETÇİOĞLU tarafından katılımcılara hoş geldiniz ve programın amacı hakkında bir açılış konuşması yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi. Gül ÖLÇEK: Danışmanlık hizmetleri ve öğrencilerin akademik rehberliği konularında bilgi verdi.

Arş. Gör. Yuşa BAŞOĞLU: Akademik takvim, sınav tarihleri ve akademik programlar hakkında bilgi sağlamak için Arş. Gör. Yuşa BAŞOĞLU sunum yaptı.

Öğr. Gör. Büşra Nur ESER: Öğrencilerin eğitim materyallerine erişim ve öğrenme yönetim sistemi olan Mebis'in kullanımı hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Büşra Nur ESER: çap ve yandal programları hakkında detaylı bilgi sunumu yapan Öğr. Gör. Büşra Nur ESER, öğrencilerin ilgi alanlarına göre programlar seçmelerine yardımcı oldu.

Öğr. Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK: Öğrencilerin odyoloji alanındaki staj deneyimlerine dair bilgi ve rehberlik sunumu Öğr. Gör. Şeyma Tuğba ÖZTÜRK tarafından gerçekleştirildi.

Odt. Onur PARÇAM:  Odt. Onur PARÇAM, laboratuvar kullanımı hakkında bilgi vererek, öğrencilere laboratuvar deneyimlerinin nasıl olacağına dair rehberlik yaptı.

Arş. Gör. Furkan BÜYÜKKAL: Arş. Gör. Furkan BÜYÜKKAL, odyoloji alanındaki uygulamalar ve pratiğe dayalı öğrenme konularında katılımcılara bilgi verdi.

Ody. Berkay SALDIRIM: Öğrencilere Moodle sistemi ve odyoloji özel içeriklerin sunulduğu Odyoflix platformu hakkında bilgi verdi.

Ody. Berkay SALDIRIM: İşitme Denge Topluluğu'nun seçimleri ve topluluk hakkında bilgilendirme yaptı.

Odyoloji öğrencilerine bölüm ve üniversite hakkında kapsamlı bilgi sunarak, akademik ve pratik konularda rehberlik sağlayan bu program, öğrencilerin bilinçli bir şekilde üniversiteye adım atmalarına katkıda bulundu.