ODYOFLIX

Blog yazılarına dön

3. OTO-ODYOLOJİ KONGRESİ – BİLDİRİ KİTAPÇIĞI

Bildiri Kitapçığını İndir

İstanbul Medipol Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan, lll. Oto-Odyoloji Kongresi 8 oturum, 25 konuşma ve 2 alanda uygulamalı kurs ile başarıyla tamamlandı.


İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu’nun yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan kongre, Güney Kampüs Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrenin ilk oturumunda Dr. Öğretim Üyesi Faruk Bulut “Yapay Zekanın Otolojide ve Odyolojideki Önemi”, Hürol Erişçi “Bilişimsel Odyoloji ve Odyolojinin Geleceği” ve Merve Evren “3D Animasyonun İşitsel Yoldaki Önemi” başlıklı sunum gerçekleştirdi.


İlk günün ikinci ve üçüncü oturumlarında Prof. Dr. Tayfun Uzbay “Farklı Yüzleriyle Nöroplastisite”, Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Yılmaz “Tinnitus”, Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut ise “Ani İşitme Kaybı” konularında öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı. İlk günün son oturumunda ise Prof. Dr. Düzgün Yıldırım “Vertigo’nun Radyolojisi”, Uzm. Odyolog Levent Küfelioğlu “Hastanede Raporlama Sıkıntıları”, Öğretim Görevlisi Caner Yatmaz da “Odyolojide Hayvan Deneyleri” konularıyla odyolojinin çalışma alanları konusunda geniş bir yelpaze sundu.


Kongrenin ikinci gününde Prof. Dr. Sertaç Yetişer tarafından sunulan “Zor BPPV Olgularında Tanı ve Tedavi, Recep Minga tarafından “Odyolojik Ölçümlerin İstatistiksel Analizi”, Prof. Dr. Hanefi Özbek tarafından “Müziksel İşitme ve Müziksel Dinleti” ve Dr. Öğretim Üyesi Atılım Atılgan tarafından, “İşitme Cihaz Uygulamalarında İşitsel Uyarılmış Potansiyelerin Önemi” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. İşitme Cihazlarında Yenilikler başlıklı panelin de yapıldığı kongrede işitme cihazı ve vestibüler testler alanında kurslar düzenlendikten sonra öğrencilere katılım belgeleri verildi.