4. OTO-ODYOLOJİ KONGRESİ – BİLDİRİ KİTAPÇIĞI

Bildiri Kitapçığını İndir
4.oto-odyoloji

İstanbul Medipol Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Oto-Odyoloji Kongresi, iki gün boyunca değerli konuşmacılar ve eğitici kurslarla başarıyla tamamlandı. Kongreye katılan konuşmacılarımız işitme, denge ve nörobilim alanında en son gelişmeleri paylaştılar.

Kongrenin açılışında, Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu açılış konuşmasıyla başladı. İşitme ve nöroplastisite ilişkisine odaklanan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, dinleyicilere önemli bilgiler sunarken, Pediatrik Grupta İşitmenin Değerlendirilmesi konusunda Prof. Dr. Ayça Çiprut, Odyolojide Nöromodülasyon ve Tedavi Yöntemleri hakkında Nörobilim Uzmanı Ody. Handan Yaman, katılımcılara farklı bir bakış açısı sundu. Deneysel Odyolojide Hücresel İncelemeler (Doç. Dr. Alev Cumbul), KBB Hekimi Olarak Odyolojiden Neler Öğrendim (Prof. Dr. Onur Odabaşı) ve İşitme Kayıplı Çocukta Psikolojik Etkiler (Ody. Ebru Akıncı) konuları kongrenin 2. oturumunda ele alındı. Vestibüler sistem, Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yılmaz tarafından incelenirken, Vestibüler Testlerde Güncel Yaklaşımlar konusu ise Mine Tuna tarafından vestibüler oturumunda ele alındı.

Kongrenin ikinci günü, Pediatrik Grupta İşitme Cihazı Uygulaması (Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Çelikgün, Uzm. Ody. Furkan Büyükkal), Vakalarla Koklear İmplant Fittingi (Uzm.Ody. Muhammed Emin Gürkan), İşitme Kaybı ve Alzheimer İlişkisi (Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu), Müzik ve Beyin (Prof.Dr. Erol Belgin), ve İşitsel Rehabilitasyon Öncesi Değerlendirme Aşamaları (Prof. Dr. A. Sanem Şahlı) konularını içeren zengin bir programla devam etti. Konuşmacılar, bu oturumlar boyunca işitme sorunlarına yönelik uygulamaların ve tedavi seçeneklerinin güncel durumu hakkında önemli bilgiler sunarak katılımcıları aydınlattı.

Kongrenin ikinci gününün öğleden sonrası, katılımcılara özel kurslarla dolu bir deneyim sunarken, 3D Kulak Kalıpları (Ody. Selen Irmak Susam), Sanal Gerçeklik Eşliğinde Vestibüler Rehabilitasyon (Uzm. Ody. Yuşa Başoğlu) ve İşitsel Algı Kursu (Prof. Dr. A. Sanem Şahlı) uzmanlar tarafından aktarıldı. Bu kurslar; klinik, işitme cihazı ve işitsel rehabilitasyon alanıyla ilgilenen katılımcılara yeni deneyimler kazandırdı.

3. OTO-ODYOLOJİ KONGRESİ – BİLDİRİ KİTAPÇIĞI

Bildiri Kitapçığını İndir

İstanbul Medipol Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan, lll. Oto-Odyoloji Kongresi 8 oturum, 25 konuşma ve 2 alanda uygulamalı kurs ile başarıyla tamamlandı.


İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu’nun yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan kongre, Güney Kampüs Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrenin ilk oturumunda Dr. Öğretim Üyesi Faruk Bulut “Yapay Zekanın Otolojide ve Odyolojideki Önemi”, Hürol Erişçi “Bilişimsel Odyoloji ve Odyolojinin Geleceği” ve Merve Evren “3D Animasyonun İşitsel Yoldaki Önemi” başlıklı sunum gerçekleştirdi.


İlk günün ikinci ve üçüncü oturumlarında Prof. Dr. Tayfun Uzbay “Farklı Yüzleriyle Nöroplastisite”, Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Yılmaz “Tinnitus”, Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut ise “Ani İşitme Kaybı” konularında öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı. İlk günün son oturumunda ise Prof. Dr. Düzgün Yıldırım “Vertigo’nun Radyolojisi”, Uzm. Odyolog Levent Küfelioğlu “Hastanede Raporlama Sıkıntıları”, Öğretim Görevlisi Caner Yatmaz da “Odyolojide Hayvan Deneyleri” konularıyla odyolojinin çalışma alanları konusunda geniş bir yelpaze sundu.


Kongrenin ikinci gününde Prof. Dr. Sertaç Yetişer tarafından sunulan “Zor BPPV Olgularında Tanı ve Tedavi, Recep Minga tarafından “Odyolojik Ölçümlerin İstatistiksel Analizi”, Prof. Dr. Hanefi Özbek tarafından “Müziksel İşitme ve Müziksel Dinleti” ve Dr. Öğretim Üyesi Atılım Atılgan tarafından, “İşitme Cihaz Uygulamalarında İşitsel Uyarılmış Potansiyelerin Önemi” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. İşitme Cihazlarında Yenilikler başlıklı panelin de yapıldığı kongrede işitme cihazı ve vestibüler testler alanında kurslar düzenlendikten sonra öğrencilere katılım belgeleri verildi.